Gyűjtési lehetőség


Gyűjtési engedély egyedi sorszámozású formanyomtatvány, amelyen szerepelnek a gyűjtésre vonatkozó részletes szabályok. A nyomtatvány kétpéldányos, amelyből a kiadott példányt a gyűjtő személy köteles tevékenysége során folyamatosan magánál tartani.

gyűjtési lehetőség

Gyűjtés közben bármely oknál fogva esetleg bekövetkező kára miatt sem ő, sem hozzátartozója kártérítési igénnyel nem léphet fel. A gyűjtés közben akár szándékosan, akár gondatlanságból okozott károkért feltétlen felelősséggel tartozik.

gyűjtési lehetőség

Kizárólag saját szükségletre lehet gyűjteni, az összegyűjtött faanyag pedig kereskedelmi forgalomba nem hozható. Mérhető állapotban összekupacolt faanyagot a kerületvezető erdész felvételezi, és a mindenkori érvényes kiseladási árjegyzék szerinti összeg befizetését követően jogosult a gyűjtést végző személy azt elszállítani.

gyűjtési lehetőség

Az elszállítás kizárólag az erdész gyűjtési lehetőség történhet, vele történt előzetes egyeztetés után. A szállításhoz minden esetben a hatályos jogszabályoknak megfelelő szállítójegy kerül kiállításra.

gyűjtési lehetőség

A gyűjtésre alkalmas területek kiosztása jelentkezés sorrendjében történik, ezért kérjük, hogy az aktuális lehetőségekről a megadott elérhetőségeken szíveskedjen érdeklődni.

Amennyiben a gyűjtés véghasználatot követő erdőrészletben történik, a kerületvezető erdész útmutatása alapján, területet erdőfelújításra alkalmas állapotban kell visszahagyni.

gyűjtési lehetőség