A stratégia kiválasztásának lehetőségei


Kik a fogyasztóink? Mi a fogyasztók számára nyújtott érték? Milyennek kellene lennünk? A CI visszatükröződése a corporate image, vagyis az a kép, ami a környezetben él a cégről.

A jól átgondolt koncepció és következetes megvalósítása kedvező képet eredményez, ami imázsnyereséggel jár: a munkatársak motiváltságának növekedése, a piacrészesedés növelése, a forgalom emelkedése, új munkatársak könnyebb megnyerése stb.

A stratégia kialakítása, mint racionális tervezési folyamat

Hogyan megyünk? Az értékelés szempontjai A stratégiai üzleti egységek teljes piacának vagy iparágának vonzereje A stratégiai üzleti egységek erőssége a piacon vagy az iparágon belül 2. Intenzív piacfejlesztés 2. Extenzív piacfejlesztés Jelenlegi termékek Új termékek 3. Innovációs stratégia 4. Diverzifikáció 2. A stratégiák kombinációja is a stratégia kiválasztásának lehetőségei, sőt általában ez a leginkább járható út Z-stratégia, L-stratégia, I-stratégia 2.

Homogén preferenciák 2.

A certifikátok által kínált lehetőségek

Csoportos preferenciák 3. Szóródó preferenciák Homogén vagy szóródó preferenciák nem eredményeznek természetes szegmentumokat.

  • Она улыбнулась.
  • Короче, начало через восемь минут.

A piac természetes szegmentumait csoportosított preferenciák alkotják 3. A releváns piac meghatározása 2. A szegmentálási ismérvek és el-járások kiválasztása 3. A piac részekre bontása 4. Quip opció kapott szegmentumok profiljának megrajzolása 5.

a stratégia kiválasztásának lehetőségei hogyan lehet gyorsan 500 ezer

A szegmensek potenciális cél-piacok értékelése, befogadóképessé-gének becslése 6. A célpiac ok kiválasztása 7. A lehetséges pozícionálási szempontok meghatározása 8.

Vállalati tervezés

Az ajánlat MM tulajdonságainak kialakítása, megkü-lönböztető jelzővel való ellátása és a vevők felé történő kommunikálása Segmentation Targeting Positioning 3.

A szegmentálás alapjául szolgáló ismérvek meghatározása 4. Szegmentumok elemzése méret stabilitás elérhetőség kezelhetőség 3.

  • Stratégiai és operatív tervezés[ szerkesztés ] A vállalati tervezésen belül megkülönböztetünk stratégiai tervezést és operatív tervezést.
  • Teljes piaclefedés Koncentrált marketing A vállalat egyetlen szegmentumot egyetlen termékkel céloz meg.

A szegmentumok kialakítása 3. Alapváltozók: oksági kapcsolatban állnak a vevők magatartásával pl. Kutatás Szétaprózott piac 2. Elemzés Szegmentált piac 3. Körvonalak meghatározása Célpiac 1. V1 V5 V7 2. V2 V7 3. V3 V4 V8 1. Alapváltozók: szocio-demográfiai ismérvek, motiváció, attitűd, márkaismertség, termékhasználat, életstílus, stb.

Leíró változók: profiljellemzők, médiahasználati jellemzők A vevők szegmentumokba sorolása azonos vagy hasonló jellemzők alapján: Egy adott piac a választási kritériumok függvényében többféleképpen osztható Kreativitás kérdése, hogy mi a szegmentálás alapja. A homogén csoportok a rájuk leginkább jellemző tulajdonság alapján nevet kapnak.

A legvonzóbb szegmentum kijelölése, és a testre szabott marketingmix stratégia megtervezése. A szegmentumok pontosabb, részletesebb leírásához több változó kombinációjára van szükség A vevői preferenciák elkülönítésében alapvető változó a magatartás, illetve az életstílus vagy a személyiség mint magatartást befolyásoló tényezők.

a stratégia kiválasztásának lehetőségei Szeretnék havonta 1000 dollárt keresni otthon

Sokan a magatartásváltozókat tartják a legjobb kiindulópontnak. A magatartás alapú szegmentumok profiljellemzői a testre szabás eszköztárát finomítják. A demográfiai, a földrajzi jellemzők megállapítására a piac mérete és a vevők hatékony elérésének módja miatt lehet szükség kor, életciklus, nem, jövedelem, képzettség, lakóhely A gyakorlatban sokszor a profilváltozókat életkor, jövedelem, lakóhely azonosítják először, és a stratégia kiválasztásának lehetőségei így kialakított csoportok magatartás jellemzőit vizsgálják 3.

a stratégia kiválasztásának lehetőségei bináris opciók apigon mutatója

A hagyományos korcsoportfelosztást fenntartással kell kezelni, minthogy a demográfiai és a pszichográfiai szempontok nem kapcsolódnak mindig szorosan egymáshoz kivétel pl. A kis szervezetek a versenytárs termékeinek használóit, a nagyok a potenciális és a tényleges használókat célozzák meg.

Marketing BA Marketingstratégia és marketingtervezés

Attitűd - lelkes, pozitív, közömbös, negatív, ellenséges 3. A szegmensek vonzereje 1. Szervezeti célok és képességek - kiaknázható marketing-erőforrások márkaismertség, értékesítési hálózat - rendelkezésre álló tőke munkaerő, pénz, eszköz, információ, kapcsolatok - technológiai és piaci előnyök szabadalmak, költséghatékonyság - szervezeti célok, szervezeti elkötelezettség 3.

Differenciálatlan tömegmarketing a szegmentáció hiánya 3. Koncentrált marketing niche marketing 1. Differenciált marketing 4.

Differenciált szelektív marketing 1. A pozícionálás a termék célpiacának kiválasztását és a megkülönböztető előny kialakítását, illetve annak tudatosítását kommunikálását jelentő stratégia. A megkülönböztető előny kialakításakor valami sajátosat, eltérőt nyújtunk a vevők számára a marketingmix differenciálásával pl. A termékek által nyújtott haszon tulajdonképpen mindig valamilyen szolgáltatás kényelem, kellemes érzés, biztonság, szépség, stb.

A stratégia kialakítása, mint racionális tervezési folyamat

A termékeket elsősorban nem fizikai tulajdonságuk alapján célszerű pozícionálni. A pozíció az a kép, ahogyan a cég, a termék márka a fogyasztók fejében él. A kihasználható versenyelőnyök meghatározása alaptípusai: költségvezérség, differenciálás Porter a potenciális versenyelőnyök meghatározása: értékláncolat az újabb lehetőségek folyamatos keresése: innováció 2. A lehető leghatékonyabb versenyelőny ök kiválasztása a potenciális versenytényezők összemérése a versenytársak jellemzőivel mennyire fontosak a vevők számára az egyes versenytényezők 3.

A pozícionálási koncepció hatékony jelzése a piacnak ki kell építeni és kommunikálni kell a versenyelőnyt a piacon a pozíciót a fogyasztók emlékezetében kell erősíteni a kiválasztott pozíciót tettekkel kell nyilvánvalóvá tenni kerülendők a pozícionálási hibák: alul- és felülpozícionálás, zavaros pozícionálás 3.